Marshall Electronics 1/4" (6.3mm) Phone Jacks

Type 1 - PC Board terminal
Type 3 - PC Board terminal
Type 4 - PC Board terminal Type 5 - PC Board terminal
Type 7 - Lead wire terminal Type 8 - Lead wire terminal
Type 9 - Lead wire terminal
Type 10 - Lead wire terminal

T
Y
P
E
PC Board Terminals
1
TJ-065-080-01
TJ-065-060-01
TJ-065-055-01
TJ-065-050-01
TJ-065-045-01
TJ-065-040-01
TJ-065-035-01
TJ-065-030-01
TJ-065-020-01
3
TJ-125-080-01
TJ-125-060-01
TJ-125-055-01
TJ-125-050-01
TJ-125-045-01
TJ-125-040-01
TJ-125-035-01
TJ-125-030-01
TJ-125-020-01
4
*TJ-080-035-01
*TJ-080-030-01
*TJ-080-020-01
5
*TJ-080-035-02
*TJ-080-030-02
*TJ-080-020-02
Lead wire Terminals
* = Special order only
7
TJ-253-080-02
TJ-253-060-02
TJ-253-050-02
TJ-253-045-02
TJ-253-040-02
TJ-253-035-02
TJ-253-030-02
TJ-253-020-02
8
TJ-253-080-03
TJ-253-060-03
TJ-253-050-03
TJ-253-045-03
TJ-253-040-03
TJ-253-035-03
TJ-253-030-03
TJ-253-020-03
9
*TJ-254-035-01
*TJ-254-030-01
*TJ-254-020-01
10
*TJ-254-035-02
*TJ-254-030-02
*TJ-254-020-02